Föräldraengagemang

Hagabarn drivs av engagerade föräldrar som vill ge sina barn bästa möjliga förskola. Att välja ett föräldrakooperativ innebär att man engagerar sig i sitt barns förskoletid. Vi har stora möjligheter att påverka våra barns vardag och insyn i och kunskap om barnens utveckling. Samtidigt lär man känna alla barn och deras föräldrar och får därmed ett stort socialt kontaktnät i närområdet.

Vad innebär ett föräldrakooperativ?

Alla föräldrar är medlemmar i den ekonomiska förening som driver förskolan. Det innebär att föräldrarna gemensamt ansvarar för verksamheten och är personalens arbetsgivare. Mycket sker genom en vald styrelse om fem personer. De föräldrar som inte sitter i styrelsen har andra uppdrag i t.ex. olika ansvarsgrupper. Föreningen har också medlemsmöten och årsmöte samt fixardagar vid behov. Föräldrarna ansvarar för det mesta förutom den dagliga pedagogiska verksamheten som våra anställda pedagoger sköter.

Dessutom bidrar föräldrarna på andra sätt på Hagabarn framför allt genom att sköta städningen av lokalerna. Detta engagemang innebär bland annat att vi kan ha en högre personaltäthet än annars.
Utöver det så är förstås ett föräldrakooperativ en möjlighet att som förälder vara med och förbättra och påverka sina barns vardag och lära känna både varandra och alla barnen.

Medlemsmöten

På Hagabarn har vi medlemsmöten ca två gånger per termin då styrelsen och alla ansvarsgrupper berättar vad som sker inom respektive område. En chans att diskutera i föräldragruppen hur vi vill driva verksamheten. Dessutom är det en årsstämma då t.ex. styrelsen väljs.

Ansvarsgrupper

Förutom styrelsen så har alla föräldrar någon ansvarspost eller ingår i någon ansvarsgrupp. Detta kan vara t.ex. IT-ansvarig, städansvarig, betalningsansvarig, fixargrupp, fikagrupp och valberedning. Det mesta av dessa uppgifter sker efter behov, men det finns också en årsplan som listar vad som ska göras under varje läsår.

Länk till organisationsplan

Städning

Alla familjer på Hagabarn delar gemensamt på städningen av lokalerna enligt ett rullande schema. Lokalerna städas varje vardagskväll Mån-Tors och grundligare varje helg. Typiskt brukar det bli ca åtta vardagsstäd och två helgstäd per familj och termin.

Styrelsen

I styrelsen ingår ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och personalansvarig. Styrelsen har regelbundna styrelsemöten, förbereder medlemsmöten och årsstämma, ansvarar för föreningens ekonomi, sköter kontakten med kommun och revisionsbyrå och sköter personalfrågor som t.ex. rekryteringar. Tillsammans med rektor och övrig personal ser styrelsen till att den dagliga verksamheten fungerar och successivt utvecklas. Styrelsen är ansvarig inför årsstämman.