En dag  Hagabarn

Vi utgår pedagogiskt från att lärande alltid sker. Barn både behöver och måste få leka. Viktiga principer är att ta vara på leken för lärande, samspel, kommunikation och språkutveckling.

En dag på Hagabarn

Kl 7:30
Vi öppnar och tar emot barnen. Vi inleder en lugn aktivitet som att lägga pussel eller läsa bok.

Kl 8.00-8.30
Frukosten börjar. Frukosten består av smörgås och filmjölk eller gröt.

Kl 9.00-11.00
Vi har utomhusverksamhet. Vi går ut varje dag i alla väder. Vi besöker närområdets parker och naturområden och leker samt har målstyrd verksamhet med utgångspunkt i läroplanen, Lpfö18. Vi har en gemensam samling i helgrupp när vi uppmärksammar varandra. Vi avslutar med att äta lite frukt. Länk till lpfö18

Kl 11.00
En samling för de lite äldre barnen och en samling för de lite yngre barnen. En samling kan till exempel ha fokus på berättande. Vi läser en bok eller dramatiserar en saga. Vi kan också ha yoga-samling eller massage.

Kl 11.30-12.00
Lunch. Vi får en välbalanserad lunch med mycket fräscha grönsaker från vår cateringfirma AG-catering.

Kl 12.00-13.30
Vila. Alla barnen på Hagabarn lägger sig en stund och vilar och lyssnar på musik eller saga. De barnen som inte sover följer med en pedagog upp efter 30 min för fortsatt lugn aktivitet och lek.

Kl 13.30-14.30
Lek i mindre grupper. Vi har många rum och värnar om att barnen ska få stanna kvar i sin lek länge.

Kl 14.30-15.00
Mellanmål: Smörgås, dryck tex, mjölkdryck, vatten, smoothie och frukt.

Kl 15.00-16.30
Verksamheten avrundas i takt med att barnen gå hem. Vi fortsätter vår verksamhet ute eller inne.