Under höstterminen har vårt övergripande tema handlat om empati. Vår mål har varit att stärka barnens tillhörighet i gruppen och skapa gemensamma erfarenheter i ett antal miniteman.

Under hygienveckan hade vi målsättningen att undvika att sprida smitta genom sång, handtvätt och ”bassiluskor”.

Vi har haft 112-vecka med inriktning på att hjälpa och ta ansvar. 

När vi hade rörelse och motorik-vecka låg vårt fokus på självkänsla och rörelseglädje. 

Sen har vi haft matematik och teknik-vecka med problemlösning och reflektion.

Vi har även haft spökvecka med en särskild inriktning på läskigheter och trygghet. 

Under december månad startade vi igång vårt språktema med hjälp av en julkalender med en språk-aktivitet och ett tecken (TAKK-tecken som stöd) varje dag. 

Unde vårterminen har vi fortsatt med vårt språktema. Med hjälp av berättelser och berätt

ande vill vi tillsammans med barnen lyfta fram språket. Fokus ligger på att leka med ord och alltifrån att göra nya upptäckter med ljud till att hitta innehåll och mening i ord och sagor. Vi har övat på att prata inför varandra och att lyssna på varandra.

Vi vill också lyfta fram hur vi använder språket för att förklara hur vi mår, vad vi vill och vad vi upplever. Samt reflekterat över hur vi pratar med varandra på ett sätt som stärker vårt samspel. 

Till hjälp har vi använt oss av ”Rödluvan” och ”Bockarna Buse” samt bilderboken ”Alla får åka med”. Vi har jobbat med film som metod med de äldre barnen och talat om källkritik. Vi har också haft olika ramsor och sånger som vi övat på under en tvåveckors period.