Vi tror på en medveten pedagogik med närvarande vuxna med ett nyfiket förhållningssätt. Verksamheten utformas nära barnen och deras intressen. De grundläggande begreppen i vår verksamhet är: Trygghet, Omsorg och lärande. 

Genom ett lyssnande och inkännande förhållningssätt vill vi möta barnet och skapa en tillitsfull relation. Vi vill att barnens vistelse på förskolan ska präglas av trygghet och glädje. 

Med omsorg om individen och gruppen formar vi vår verksamhet. Målet är att barnen på Hagabarn får en god självkänsla och en förståelse för allas lika värde. 

Vi tar tillvara förskolans miljöer för att skapa kreativa, lustfyllda och inspirerande rum för barnens lek och lärande. Vi vill utvecklas och lära tillsammans med barnen. Att lära är roligt!