Vi strävar efter att ha en harmonisk och trygg vistelse för alla som är här.

Vi strävar efter ett ökat självförtroende och självkänsla hos barnen och en förståelse för allas lika värde samt lust att lära.

Vi ser till barnens intresse och möjligheter när vi planerar och utformar en miljö som vi vill ska vara inspirerande, lärorik och fantasifull.