Varje förälder är med i en arbetsgrupp eller har ett ansvarsområde enligt nedan.

Styrelse
Ordförande
Vise ordförande
Sekreterare
Ekonomiansvarig

Personalansvarig

Övriga arbetsinsatser
Betalningsansvarig för fakturor
Revisorer
Fixargrupp med en fixargruppsansvarig
Jourschemaansvarig
Stipendieansvarig
Städansvarig
Fikagrupp med en fikagruppsansvarig
Valberedning