Att vara förälder på Hagabarn innebär arbete och ansvar men framförallt glädje och delaktighet. Det pedagogiska ansvaret vilar på våra anställda pedagoger, övrigt arbete är fördelat i föräldragruppen.

Varje familj har jourdagar som roterar enligt schema. Jour innebär bland annat städning av förskolan på kvällstid. Som förälder är man även med i en arbetsgrupp eller sitter i styrelsen.

Vi har ingen daglig föräldramedverkan i barngruppen, istället satsar vi på att ha fast anställd personal.